Coupon Code: 13469 Language:ENGLISH |简体中文

Tourism News Share wonderful travel information

Guangzhou Zhejiang Hotel profile

2019/2/16 20:55:56
The Guangzhou Zhejiang Hotel (Guangzhou Zhejiang Dasha) is 4 kilometers away from Tianhe business district and enjoys close proximity to a number of popular & Guangzhou tourist attractions including Guangzhou Zoo, Guangzhou Ocean World and Huanghuagang Park. Guangzhou Railway Station and Guangzhou East Railway Station are about 15 minutes' drive away. Guangzhou Baiyun International airport can be reached in 40 minutes by car.

Guangzhou Zhejiang Hotel restaurant offers a combination of Zhejiang and Cantonese cuisines.
Author:管理员

Wanda Vista Changsha traffic info

Business zone:Wuyi Square / Pedestrian Street / Zhongshan Pavilion
Area:kaifuqu
Address:Hunan · Changsha · kaifuqu - No. 308 Xiangjiang Middle Road, Kaifu District, Changsha, China